Psychologen van Jole & Prins

Bijna iedereen maakt in zijn of haar leven wel eens een periode mee dat het even minder goed gaat. Dat kan plotseling zijn, maar kan ook het gevolg zijn van een jarenlang proces. Soms gaat dit vanzelf weer over of met hulp van gesprekken met vrienden, familie of de huisarts. Echter, wanneer de klachten blijven of zelfs erger worden, kan het fijn zijn als u bij een onafhankelijk iemand terecht kunt. Zeker wanneer een beperking op het gebied horen of communiceren een rol speelt, kan dit extra moeilijk zijn. Het is dan prettig dat u de mogelijkheid heeft om te praten met iemand die deskundig is op beide gebieden. Bij Van Jole & Prins, psychologen praktijk bieden wij diverse behandelingen op dit vlak. In deze folder leest u met welke klachten u bij ons terecht kan.

Tinnitus

Tinnitus is de Latijnse naam voor oorsuizen. Iemand die hier last van heeft hoort geluiden die anderen niet kunnen horen. Deze geluiden kunnen in allerlei varianten voorkomen, zoals ruisen, suisen, fluiten of allerlei geluiden door elkaar. Tinnitus kan grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven. Om mensen te leren om te gaan met de dagelijkse gevolgen van tinnitus bieden wij psychologische behandeling in de vorm van groepsbehandeling of individuele gesprekken.

Groepsbehandeling

De groepsbehandeling bestaat uit 10 sessies van 90 minuten. De groep bestaat uit 3 tot 10 lotgenoten. Omgaan met tinnitus, en verbetering van de psychische klachten die hierdoor zijn veroorzaakt, staan centraal in de behandeling.

Individuele behandeling

Wanneer groepsbehandeling niet afdoende blijkt te zijn of de cliƫnt een grote voorkeur heeft voor een individuele behandeling, kunnen er individuele gesprekken plaatsvinden met een van onze psychologen.

Slechthorendheid

Ongeveer 1.5 miljoen mensen in Nederland hebben een beperking in het horen. De verwachting is dat dit aantal door de vergrijzing alleen maar toe zal nemen. De grootste groep mensen met een beperking betreffende het gehoor, zijn ouderen. Maar ook jongeren en kinderen kunnen hiermee te maken hebben. Slechthorendheid heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. Niet alleen het accepteren van de gehoorvermindering kan moeilijk zijn, maar ook het omgaan met sociale situaties op het werk of op school kunnen problemen geven. De hele dag ingespannen luisteren en toch informatie missen kost daarnaast veel energie en deze factoren kunnen leiden tot psychische klachten, zoals een sombere stemming. Het beter leren omgaan met deze aspecten van slechthorendheid vraagt ondersteuning op maat. Binnen onze praktijk bieden wij die in de vorm van individuele gesprekken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de groeps- of individuele behandelingen voor tinnitus of de individuele behandeling gericht op slechthorendheid? Dan kunt u contact met ons opnemen via info@vanjoleprins.nl of bezoek onze website; www.vanjoleprins.nl